Obec Černín

Obec Černín
Facebook

Počasí

V neděli 9. 7. 2017 dopoledne se od kapličky Nejsvětější Trojice v Černíně  vydalo procesí do polí k Havlišovu mlýnu, se zpěvem a modlitbami za déšť a úrodu z našich polí. Cíl této cesty byl u obnoveného kříže, který nechali zbudovat v roce 1873 František a Magdaléna Havlišovi. Vzhledem k tomu, že tento kříž byl už za ta léta ve velmi špatném stavu, rozhodla se rodina Pevelkova (potomci rodu) kříž opravit. Během bohoslužby byl vysvěcen jevišovickým farářem P. Jiřím Ohmanem.
Jménem obecního úřadu poděkoval starosta obce rodině Pavelkových za zdařilé dílo a přístup k této rodinné památce.

Dne 25. 6. 2017 jsme přivítali do naší obce další dva nové občánky od rodiny Turkovy a rodiny Vejvodovy. Do dalších roků jim všem přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenosti v jejich rodinách.
Při této příležitosti bych rád opět  poděkoval děvčatům Fialovým, které se postaraly o kulturní program a paní Daně Veselé, která to všechno zdokumentovala.

Takhle to vypadá, když se dospělí nechtějí vzdát tradice a pokouší se ji alespoň tímto způsobem udržet při životě.
Za to jim patří dík, i když se to někde neobešlo s porozuměním. Škoda, že ještě na zakončení neobešli obec pro výslužku, protože i to patří k této tradici. Děti mohly mít větší radost, že si něco vykoledovaly, a že je lidé za to pochválili.
Ještě jednou děkuji - starosta obce - Josef Kligl

I přes nepříznivé větrné počasí, které nás tentokráte provázelo se u nás jako obvykle sešlo poměrně velké množství dětí se svými rodiči a první zapálení adventní svíčky a rozsvícení Vánočního stromu si všichni užili. Škoda jen, že se nám při tom větru nepodařilo vypustit lampiony štěstí s přáním dětí.  

Dne - 30. 10. 2016 jsme slavnostně přivítali v naší obci nového občánka - Emmu Novákovou. Je to další narozené dítě z nové zástavby, kterou jsme připravili pro mladé rodiny. Emmičce a jejím rodičům přejeme do dalších roků pevné zdraví a pohodu v rodině.

Po úspěšném dokončení celkové opravy kostela Svatého Jakuba Většího v tomto roce, se rozjíždí další velká akce v naší obci a to splašková kanalizace, kterou budujeme za přispění Operačního programu Životního prostředí a Evropské unie.

V této galerii budete prostřednictvím fotografií průběžně informováni o postupu prací na této stavbě. I když je to pro nás určité omezení, tak jsme rádi, že tímto završíme plnohodnotnou infrastrukturu a budeme se moci věnovat dalšímu zvelebování naší obce.

Dne 12. 11. 2016 proběhlo již tradiční setkání našich seniorů. V družném kolektivu jsme se pěkně pobavili. Starosta obce přítomné seznámil s děním v naší obci během roku a nastínil další výhled do příštího roku. Přítomní občané tak využili možnost klást otázky, na které jim starosta hned odpovídal. Byla to skutečně krásná příležitost k věcné diskusi a zároveň k uvolněné atmosféře. Takže děkuji všem, kteří se setkání zúčastnili a přispěli k dobré náladě.

A jak jinak, než si přát - příští rok na shledanou.    

Tak jako minulá léta, jsme se i tentokrát sešli, abychom s dětmi zapálili první adventní svíčku a rezsvítili Vánoční strom. Jako obvykle, nám pan farář přiblížil význam tohoto času a o sváteční atmosféru se tradičně postarali zpěváci pod vedením pana Aura z Jevišovic. Děti byly obdarovány dárečky a dospělí si dali něco na zahřátí.

Všem, kteří se o tuto příjemnou atmosféru zasloužili patří veliký dík.

Dne 21. 11. 2015 jsme se sešli s našimi seniory na tradičním setkání. Setkání potvrdilo význam  při upevńování mezilidských vztahů, zvláště potřebu si spolu sednout, popovídat si a saozřejmě se i pobavit a zazpívat při harmunice. Myslím si, že se záměr podařilo naplnit, a  že nemluvím jenom za sebe. Domů jsme odcházeli spokojeni a v dobré náladě.

Nehoda bagru, která se přihodila při budování splaškové kanalizace si naštěstí nevyžádala zranění. Po nejnutnější opravě byl bagr zprovozněn a když se dokázal nadzvednout tak malý bagřík ho podhodil zeminou a nakonec se mu podařilo vysvobodit.

Dne 14. 9. 2014 se přehnala obcí Černín velká voda - dá se říct stoletá - která zatopila rozlehlé části v obci. V minulosti jsme byli více zvyklí na zátopy po rychlém tání ke konci zimy, kdy se zapříčily ledy a voda se vylila z koryta.

Díky všem, kteří se na tomto zdařilém dětském dnu podíleli. Přesto, že počasí bylo nejisté, tak jsme strávili s dětmi pěkné odpoledne.

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

czechpoint

Obec Černín

Obec Černín

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.