Obec Černín

Obec Černín
Facebook

Počasí

Dne 21. 6. 2014 uspořádali hasiči pro svého člena a kamaráda Zdeňka slavnostní bránu a popřáli jemu i manželce Karolíně mnoho pěkných chvil a spokojenosti v manželském životě.

Dne 31. 5. 2014 se uskutečnilo historicky první vítání občánků v naší obci.

Jsme rádi, že se nám podařilo vítání občánků zorganizovat u nás doma a doufáme, že tato tradice bude i nadále pokračovat.

 

Živý záznam je ve složce ,,videonahrávky " 

Společné úsilí Farnosti Jevišovice a obce Černín přineslo kýžený úspěch. V tomto čase se už realizuje oprava kostela Svatého Jakuba Většího v našíbobci, na kterou byla schválená dotace od Jihomoravského kraje za finanční spoluúčasti Farnosti Jevišovice a obce Černín. 

V rámci obnovy kostela sv. Jakuba Většího, rovněž byla schválena dotace z NADACE ČEZ, grantového řízení Podpora regionů. Díky tomuto příspěvku byly realizovány nezbytné průzkumy pro další obnovu kostela. Jednalo se především o průzkum vnitřních a vnějších omítek a maleb, archeologický průzkum kolem objektu pro výkop budoucích drenáží, průzkum tesařských prvků (mykologický a dendrochronologický průzkum) krovu lodi, věže a zvonové stolice. V rámci průzkumu bylo navrženo řešení pro další obnovu kulturní památky, která má pro naši obec, ale i široké okolí, velký význam.

Nyní zde vkládáme obrázky z průběhu této činnosti a budeme je i nadále doplňovat tak, aby bylo vše zdokumentováno pro příští časy. 

V sobotu dne 16. 11. 2013 se uskutečnilo setkání s našimi seniory, na kterém si navzájem popovídali a zazpívali při harmonice. Na setkání byli také seznámeni s nabízenými službami Centra sociálních služeb Znojmo.

Jsme rádi, že domů odcházeli spokojeni z příjemně stráveného odpoledne.

Vážení příznivci naší obce.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval rodině pana Karla Veselého za příkladný přístup k naší obci. Nejen, že se k Černínu jako rodáci hrdě hlásí, ale není jim ani lhostejné vše co se obce týká.

Proto se nesmířili s tím, že jedna z historických památek, ,,Svatá Trojice", která dlouhá léta za naší obcí v zapomnění chátrala. V dávné historii to byla symbolika, která byla na jednom z přístupů do naší obce. Během času tento přístup ztratil svoji důležitost a proto i tato památka zůstala v zapomnění a dlouhá léta chátrala.

S tímto stavem se však pan Karel Veselý nespokojil a rozhodl se na svoje náklady dát vše do důstojného stavu.

A jak se jim to podařilo, můžete posoudit sami, jak na snímcích, tak na místě samém.

Proto ještě jednou díky.

Starosta obce - Josef Kligl.  

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

czechpoint

Obec Černín

Obec Černín

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.