Obec Černín

Obec Černín
Facebook

Počasí

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obecní úřad Černín

2. Důvod a způsob založení

Obec Černín má dlouholetou tradici která sahá až do roku 1131, a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v plném znění
 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • oficiální
   Obecní úřad
   Černín 49
   671 53 Jevišovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální
   Obecní úřad
   Černín 49
   671 53 Jevišovice
 • 4.3 Úřední hodiny
  • Středa: 18:00 - 20:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  • mobilní: +420 607 231 331
 • 4.5 Adresa internetových stránek
 • 4.6 Adresa podatelny
  • oficiální
   Obecní úřad
   Černín 49
   671 53 Jevišovice
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
 • 4.8 Datová schránka
  • 3gabt9j

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 1387544452, kód banky: 2700

6. IČO

 • 00600261

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv
 • 13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 • 14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy 

czechpoint

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

czechpoint

Obec Černín

Obec Černín

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.